Verenigingen

Amsterdam
A.S.S.W.S.V. SKITS
www.SKITS.nl
bestuur@SKITS.nl
Nijmegen
N.S.S.S.V. Lacustris
www.lacustris.nl
secretaris@lacustris.nl
Delft
D.S.S.V. Effe Lekker Schaatsen
www.effelekkerschaatsen.com
info@dssvels.com
Rotterdam
E.S.S.V. Alcedo
www.essvalcedo.nl
info@essvalcedo.nl
Eindhoven
E.S.S.V. Isis
www.essvisis.nl
bestuur@essvisis.nl
Tilburg
T.S.S.V. Braga
www.tssvbraga.nl
tssvbraga@gmail.com
Enschede
D.S.V. de Skeuvel
www.skeuvel.nl
bestuur@skeuvel.nl
Utrecht
U.S.S.V. Softijs
www.ussvsoftijs.nl
bestuur@ussvsoftijs.nl
Groningen
G.S.S.V. Tjas
www.tjas.nl
info@tjas.nl
Wageningen
W.S.S.V. IJzersterk
www.wssvijzersterk.nl
info@wssvijzersterk.nl